OSP TŁUCZAŃ - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO- KRS 0000017513 Aktualności

OSP TŁUCZAŃ R.P. 1926

Ochotnicza Straż Pożarna

STRONA W BUDOWIE  ZAŁOŻONA 8 MARCA 2010W dniu 27 lutego odbyło się Walne Zebranie członków OSP w TŁuczani.

APEL!!!

Członkowie OSP w Tłuczani  działają i służą ofiarnie mieszkańcom od 1926 roku biorąc czynny udział w likwidacji zagrożeń i pożarów.W ostatnich latach zagrożenia pożarowe zmalały ale coraz częściej wyjeżdżamy do usuwania skutków klęsk żywiołowych takich jak huragany powodzie i podtopienia. Samochód gaśniczy  średniej klasy Star , którym dysponujemy wyprodukowany jest w 1972 roku ! Samochód ten często się psuje.
Naszej jenostki ani władz gminnych nie stać na kupno nowszego samochodu pożarniczego. Apelujemy więc do wszystkich sympatyków naszej OSP  o pomoc finasową na zakup nowszego samochodu .      Bank i numer konta podany poniżej.


OSP w Tłuczani jest Organizacją Pożytku Publicznego - OPP
Prosimy o wpłaty 1% podatku dochodowego za 2009 r. na naszą OSP.               OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TŁUCZANI                                                                      NUMER KRS 0000017513                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bank i nr konta do wpłat darowizn.

Bank Spółdzielczy Brzeźnica

Nr konta:

14 8112 0008 0000 0749 2000 0010


WSZYSTKIM OFIARODAWCOM  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY!!!!!